Bulleristo

Bonvenon al mia tekstujo!

Ĉi tie vi trovas artikolojn, kiujn mi verkis por diversaj gazetoj aŭ eventoj. Parto estas tradukoj el finna originalo.
Bulleristo estas finna vorto kun la signifo ”kolekto de Buller”.

Laste aperis:

Rusio ĉiam apud ni

Verkita la 25-an de februaro 2022; aperis finne en Koillissanomat la 28-an de februaro 2022. En la tago post la okupacio de Ĉeĥoslovakio popolpensioj estis elpagataj al tiuj, kies familia nomo komeniĝis per litero el la lasta triono de la alfabeto. Ankaŭ la poŝtoficejo de Taivalkoski tuj pleniĝis de pensiuloj, kiam mi malfermis ĝin tiumatene.…

Sekelj estis UEA en Sofio

Reage al ”Danĝera artikolo” en Eventoj nro 101 (1996). La artikolo ”Necesas komuna strategio” de G.C. Fighiera enhavas multajn erojn, pri kiuj oni daŭre diskutas en UEA, ĉu en la revuo Esperanto, ĉu en ĝiaj Komitato, Estraro aŭ aliaj organoj. Al tiu diskuto Fighiera ne aldonas novajn ideojn aŭ vidpunktojn. Novas nur iuj falsaj asertoj…

Neŭtraleco en praktiko: ne juĝi sed eduki

Neŭtraleco estas baza principo de UEA, sed facila arto ĝi ne ĉiam estas. Ne ekzistas formulo por kalkuli neŭtralecon, sed la decidantoj devas mem pritaksi tion. Kiam ili agas nome de UEA, ili devas scii ne miksi en sian rezonadon proprajn politikajn, religiajn aŭ aliajn preferojn. Necesas konsideri nur la intereson de UEA, sen timi…

Entajpu vian adreson por avizoj pri novaj tekstoj: