Voĉdonu kaj rakontu ankaŭ al aliaj!

“Malferme”, Esperanto, 2010:4 En tiuj ĉi tagoj, kiam vi ricevas tiun ĉi numeron de nia revuo, vi ricevas ankaŭ balotilon, per kiu vi povas partopreni en la elektado de ses Komitatanoj B. Ili reprezenos la individuajn membrojn de UEA, do ankaŭ vin, en la supera organo de nia komuna Asocio dum la venontaj tri jaroj.Jatka lukemista ”Voĉdonu kaj rakontu ankaŭ al aliaj!”

Pri la rilatoj inter UEA kaj la ”Civito”

Intervjuo kun Osmo Buller. Eventoj, n-ro 178, 2/januaro 2000 La t.n. ”Esperanta Civito”, kies patro estas Giorgio Silfer, lastatempe dissendis komunikojn pri la redaktado de la fondaj dokumentoj de tiu nova ”establo”. Ĉiam pli leviĝas la demando, ĉu temas pri nova rivalo de UEA kaj kiel UEA vidas la Civiton. Ni demandis pri tio laJatka lukemista ”Pri la rilatoj inter UEA kaj la ”Civito””

Kulturi per lingvo la pacon

Rubriko “Malferme”, Esperanto, decembro 1999 Antaŭ deko da jaroj la lingvouzon de Unesko eniris nova termino, kulturo de paco. La ideo ne estis nova. Ĝi esence aperis jam en la Konstitucio de Unesko, kie ĝiaj fondintoj skribis tuj post la dua mondmilito: Ĉar la militoj ekestas en la homaj mensoj, same en la homaj mensojJatka lukemista ”Kulturi per lingvo la pacon”

En reciprokaj rilatoj

Rubriko ”Malferme”, Esperanto 1998:12 Kiam Unesko renovigis la rilatojn kun UEA, Federico Mayor pravigis tion i.a. per la graveco de la informretoj de UEA por “disvastigi la mesaĝon de Unesko kaj antaŭenigi ĝiajn idealojn”. Ni mem foje prenas niajn rilatojn kun UN, Unesko k.a. tro unuflanke. Ni emas pensi, ke ili gravas nur por poviJatka lukemista ”En reciprokaj rilatoj”

Historio, kiun oni ne celis

Artikolo en KONTAKTO 1990:1, kies speciala temo estis Sovetunio, verkita fine de 1989, du jarojn antaŭ la disfalo de tiu lando. La artikolo aperis sub la pseudonimo Tapani Kuivala. En oktobro 1917 dek tagoj skuis la mondon, laŭ la esprimo de la usona ĵurnalisto John Reed, kiu partoprenis la rusan revolucion. Per tio komenciĝis historio,Jatka lukemista ”Historio, kiun oni ne celis”

Pri la motivoj de la okupiĝo pri Esperanto

Prelego en la 22-a Somera Esperanto-Universitato, Gyula, 1984 Mia prelego temas pri la diversaj motivoj de la Esperanto-lernado kaj de la okupiĝo pri la internacia lingvo. Mi do provos respondi la demandon: Kial oni eklernas Esperanton kaj ankaŭ poste okupiĝas pri ĝi? Tiu ĉi demando estas interesa jam per si mem, sed respondi ĝin estasJatka lukemista ”Pri la motivoj de la okupiĝo pri Esperanto”

La nekonata Esperanto-literaturo

Originale aperis en la finna lingvo en la tagĵurnalo Kaleva la 27-an de decembrio 1984. La 15-an de decembro pasis 125 jaroj de la naskiĝo de Lazaro Ludoviko Zamenhof, la kreinto de Esperanto. Zamenhof publikigis la unuan lernolibron de Esperanto en 1887 en Varsovio, do la lingvo baldaŭ 100-jariĝos. Ĝia literaturo havas la saman aĝon.Jatka lukemista ”La nekonata Esperanto-literaturo”

Rapida skizo de la orginala Esperanto-literaturo

Originale verkita en la finna kaj eldonita de la Urba Biblioteko de Oulu lige kun la ekspozicio pri la Esperanto-literaturo en decembro 1984. La literaturo de Esperanto estas unu el la plej disvastiĝintaj en la mondo rilate la aŭtorojn kaj la legantojn sed samtempe unu el la plej nekonataj. Ofte oni eĉ neas, ke ĝiJatka lukemista ”Rapida skizo de la orginala Esperanto-literaturo”

Erik Ahlman pri internacia lingvo

Esperanta Finnlando 1983:2 Erik Ahlman (1892-1952) estas unu el la plej elstaraj finnaj filozofoj. Li estis profesoro ĉe la Pedagogia Altlernejo de Jyväskylä en la jaroj 1935-48 kaj rektoro 1944-48. Poste li estis profesoro pri praktika filozofio ĉe la Universitato de Helsinki ĝis sia tro frua morto. La postaj filozofiaj modoj ne favoris lin, sedJatka lukemista ”Erik Ahlman pri internacia lingvo”

Esperanto kaj edukado por internacieo

Prelego farita la 6-an de januaro 1983 en la finna lingvo en seminario de Esperanto-Societo de Oulu. Mankantajn fontindikojn mi klopodos aldoni iom post iom. La ĉiam pli granda interdependo inter la popoloj postulas, ke la homoj jam infanaĝe kresku al la konscio, ke nia mondo estas unu hejmo, komuna por ĉiuj. La homoj devusJatka lukemista ”Esperanto kaj edukado por internacieo”