Unua recenzo de Esperanto-libro

Esperanta Finnlando 1969:3-4 Edmond Privat: Vivo de Gandhi. Stafeto: Beletraj Kajeroj 32. La Laguna: Régulo 1967. Mahatma Gandhi (1869-1948) estis fama hinda ŝtatviro, kies metodo estis la senperforto. Ĉi tiun metodon oni fortege kontraŭbatalas aŭ eĉ ne konas en la mondo, precipe en nia superevoluinta (?) Eŭropo. Estas tamen fakto, ke Gandhi liberigis sian patrujonJatka lukemista ”Unua recenzo de Esperanto-libro”

Mia unua artikolo pri Esperanto

Traduko de mia unua publikigita artikolo pri Esperanto, aperinta en la finna porknaba revuo Joka Poika [“Ĉiu knabo”], 1969:7. Esperanto, internacia lingvo  Ĉu vi sciis, ke ekzistas lingvo, kiun povas same bone paroli finno kaj somalo, ĉino kaj eskimo? Ĉu vi volas eklerni? Jen konsiloj.  En internaciiĝanta mondo estas tre grave scipovi fremdajn lingvojn, seJatka lukemista ”Mia unua artikolo pri Esperanto”