Kulturi per lingvo la pacon

Rubriko “Malferme”, Esperanto, decembro 1999 Antaŭ deko da jaroj la lingvouzon de Unesko eniris nova termino, kulturo de paco. La ideo ne estis nova. Ĝi esence aperis jam en la Konstitucio de Unesko, kie ĝiaj fondintoj skribis tuj post la dua mondmilito: Ĉar la militoj ekestas en la homaj mensoj, same en la homaj mensojJatka lukemista ”Kulturi per lingvo la pacon”

En reciprokaj rilatoj

Rubriko ”Malferme”, Esperanto 1998:12 Kiam Unesko renovigis la rilatojn kun UEA, Federico Mayor pravigis tion i.a. per la graveco de la informretoj de UEA por “disvastigi la mesaĝon de Unesko kaj antaŭenigi ĝiajn idealojn”. Ni mem foje prenas niajn rilatojn kun UN, Unesko k.a. tro unuflanke. Ni emas pensi, ke ili gravas nur por poviJatka lukemista ”En reciprokaj rilatoj”